U FBiH zaključen 191 ugovor o faktoringu u vrijednosti od 56,7 miliona KM

0
644
U strukturi iskazanih ukupnih prihoda, 99,6% se odnosi na faktoring sa pravom regresa

U Federaciji BiH je u prvih šest mjeseci 2020. godine zaključen 191 ugovor o faktoringu ukupne nominalne vrijednosti otkupljenih novčanih potraživanja u iznosu od 56,7 miliona KM.
U odnosu na broj zaključenih ugovora o faktoringu u prvih šest mjeseci 2019. godine, u prvom polugodištu 2020. godine zabilježeno je povećanje broja zaključenih ugovora za 50,4%, dok nominalna vrijednost otkupljenih novčanih potraživanja i plaćenih kupčevih obaveza prema dobavljaču bilježi smanjenje od 36 posto.
Ukupni prihodi pružaoca usluga faktoringa u Federaciji BiH u periodu januar-juni 2020. godine iznosili su 0,5 miliona KM, i u poređenju sa istim periodom 2019. godine manji su za 0,5 miliona KM ili 49,3 posto, podaci su Agencije za bankarstvo FBiH.
Poslove faktoringa u FBiH obavljale su četiri komercijalne banke, od kojih su tri članice međunarodnih bankarskih grupa sa sjedištem u zemljama članicama EU i jedna u pretežno domaćem vlasništvu.