U FBiH za 5 posto manje zasijanih površina pšenice

0
983
Proizvodnja u 2023. je smanjena i kod raži, ječma i zobi u odnosu na prethodnu godinu

U Federaciji BiH je u 2018/19. godini ukupno zasijano 195.341 hektara, što je manje za 1,3% zasijanih površina u jesenjoj i proljetnoj sjetvi u odnosu na sjetvu u 2017/18. godini.
Gledano po grupama usjeva, u odnosu na prošlu godinu, zabilježen je rast zasijanih površina industrijskog bilja za 1,6% i stočnog-krmnog bilja za 3,3%, dok je pad zabilježen kod zasijanih površina žita za 3,9% i povrtnog bilja za 3,2%.
Posmatrano po zasijanim površinama važnijih usjeva zabilježen je rast zasijanih površina kukuruza-zelene mase za 2,0%, dok se pad bilježi kod zasijanih površina pšenice za 5,0%, kukuruza-zrno za 3,3%, duhana za 12,0%, krompira/krumpira za 2,8% i paradajza/rajčice za 5,4%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.