U FBiH zbog pandemije bez posla ostalo blizu 20 hiljada radnika

0
533
Vesko Drljača, federalni ministar rada i socijalne politike

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača rekao je da Prijedlog zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica pandemije koji treba razmatrati Federalni parlament podrazumijeva subvencije doprinosa za obavezno osiguranje, obustavu obračuna i plaćanja zateznih kamata na javne prihode te prekide parničnih i vanparničnih izvršnih postupaka.
Drljača je istakao da će i pored donesenih mjera značajan broj radnika ostati bez posla što je pitanje koje će se morati prioritetno rješavati, a svi napori već se ulažu kako bi se smanjile ekonomske posljedice u Federaciji BiH.
On je dodao da su prema podacima Poreske uprave FBiH, od 16. marta do danas registrovane 26.434 odjave i 6.573 prijave, što znači da je u Federaciji BiH u tom periodu bez posla ostalo 19.861 radnik.
Ministar Drljača kazao je da je Vlada FBiH po osnovu naknada za 422.800 penzionera izdvojila 185 miliona KM, za 44.000 invalida izdvojeno je 11,5 miliona KM, dok je za 10.500 civilnih žrtava rata izdvojeno 2,1 milion KM.
Dodao je i da će isplate penzija i naknada za socijalne kategorije koje se izdvajaju iz budžeta biti blagovremeno isplaćivane bez obzira na postojeće ekonomske posljedice pandemije.

Podaci Poreske uprave FBiH: Pregled stanja broja zaposlenih radnika po kantonima i općinama na dan 10.4.2020. godine, možete vidjeti ovdje