U Federaciji BiH blizu 512 hiljada zaposlenih

0
698
Porezna uprava Federacije BiH

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 17.4.2020. godine po prebivalištu osiguranika iznosi 511.892, a po sjedištu poslodavca 512.205, saopćila je Porezna uprava FBiH.
Podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.
Naime, broj zaposlenih je baziran na prebivalištu zaposlenika (JMBG), bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj ili u istom ili drugom kantonu).
Broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili na to gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali i iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.