U Federaciji BiH broj nezaposlenih u aprilu porastao za 6,1%

0
399
Povećan broj zaposlenih u Federaciji BiH

U aprilu ove godine u Federaciji BiH je ukupno bilo 509.451 zaposlena radnika. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 3,5%, a broj zaposlenih žena za 4,8%.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, broj zaposlenih u pravnim osobama u aprilu 2020. se u odnosu na prethodni mjesec smanjio za 3,3% a broj zaposlenih žena za 4,4%.
U obrtu i srodnim djelatnostima broj zaposlenih u aprilu u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 5,3% a broj zaposlenih žena za 7,7%.
U Federaciji BiH se broj nezaposlenih u aprilu 2020. u odnosu na prethodni mjesec povećao za 6,1%, a broj nezaposlenih žena za 6,4%. Stopa registrirane nezaposlenosti u aprilu 2020. iznosila je 39% a za žene 47,3%.