U Federaciji BiH godišnji BDP porastao 4,9 posto

0
983
Udio javnog duga EU i eurozone u BDP-u smanjen u drugom kvartalu 2021.

Bruto domaći proizvod (BDP) u tekućim cijenama (prvi rezultati) u Federaciji BiH za 2017. godinu iznosio je oko 20,50 milijardi KM i nominalno je veći za 4,9 posto u odnosu na 2016. godinu kada je iznosio oko 19,54 milijardi KM.
Stopa realnog rasta BDP-a u 2017. godini u odnosu na prethodnu godinu iznosi 3,1 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Posmatrano po područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010 značajan realni rast bruto dodane vrijednosti u 2017. u odnosu na 2016. godinu zabilježen je u područjima djelatnosti: Umjetnost, zabava i rekreacija 10,8%; Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 9,7%; Vađenje ruda i kamena 9,7%; Prerađivačka industrija 8,3%; Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (hotelijerstvo i ugostiteljstvo) 8,3%; Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 7,5%; Prijevoz i skladištenje 7,3%; Snabdijevanje vodom, uklanjanje otpadnih voda, upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5,9%; Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 5,6%.
Realni pad bruto dodane vrijednosti zabilježen je u sljedećim područjima djelatnosti: Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov 10,6%; Stručne, naučne i tehničke djelatnosti 5,5%; Proizvodnja i snabdijevanje električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,2%.