U Federaciji BiH isplaćene uvećane boračke naknade

0
479
Novalić: Za uvećane boračke naknade u budžetu FBiH osigurano dodatnih 18,5 miliona KM

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić uputio je poruku povodom obilježavanja 9. maja, Dana Zlatnih ljiljana i Dana pobjede nad fašizmom, u kojoj se dobitnicima najvećeg ratnog priznanja i članovima porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ovog priznanja izražava zahvalnost na velikoj hrabrosti, požrtvovanosti i nemjerljivom doprinosu u borbi za odbranu i oslobođenje Bosne i Hercegovine.
Novalić je istakao da se zahvalnost ne izražava samo riječima, nego nastojanjima da se svim borcima i porodicama poginulih boraca omogući dostojanstvo koje zaslužuju.
“Danas su (za april) isplaćene uvećane boračke naknade prema nedavno usvojenim izmjenama Zakona o pravima boraca i članova njihovih porodica, a za što smo u ovogodišnjem budžetu Federacije BiH osigurali dodatnih 18,5 miliona KM. Dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja naknada je povećana za 14 posto (ili 45 KM, odnosno sa 320 na 365 KM), te pet posto ratnim vojnim invalidima, kao i porodicama šehida i poginulih boraca (osnovica je povećana sa 867,50 na 910 KM). Ovim zakonom smo uveli i tzv. švicarsku formulu koja garantuje boračkoj populaciji povećanje naknade svake godine”, navodi se u poruci premijera FBiH.