U Federaciji BiH isplata junskih penzija počinje 6. jula

0
538
Federalni zavod za PIO/MIO

U Federaciji BiH penzije za mjesec juni bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH, u ponedjeljak 6. jula 2020. godine.
Najniža penzija iznosi 371,77 KM, zajamčena 465,87 KM, a najviša 2.174,48 KM.
Penziju za mjesec juni će primiti 426.194 korisnika, saopćeno je iz Federalnog zavoda za PIO/MIO.
Ukupno potrebna sredstva za isplatu penzija za mjesec juni, iznose oko 189 miliona KM.