U Federaciji BiH lani u novembru bilo 36,1 posto nezaposlenih

0
564

U Federaciji BiH je u novembru 2021. bilo ukupno 534.119 zaposlenih, od toga je 228.187 žena. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,6% a broj zaposlenih žena za 0,9%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u novembru 2021. odnosu na prethodni mjesec se
povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,8%. U obrtu i srodnim djelatnostima broj zaposlenih se povećao za 1,3% a broj zaposlenih žena za 1,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Broj nezaposlenih (301.513) u novembru 2021. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,0% a broj nezaposlenih žena (176.884) za 0,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u Federaciji BiH u novembru 2021. iznosila je 36,1% a za žene 43,7%.