U Federaciji BiH ove godine proizvedeno 21,6% više pšenice

0
522
Proizvodnja u 2023. je smanjena i kod raži, ječma i zobi u odnosu na prethodnu godinu

U Federaciji BiH u 2020. godini proizvedeno je 86.302 tona pšenice što je za 21,6% više od ostvarene proizvodnje pšenice u 2019. godini.
Povećanje je zabilježeno kod proizvodnje raži za 4,6%, ječma za 13,1% i zobi za 11,5% u odnosu na prethodnu godinu.
Kod ranog voća ostvarena proizvodnja u 2020. godini je kod trešanja veća za 18,2% i višanja za 29,3%, dok je smanjenje proizvodnje zabilježeno kod kajsija za 29,3% u odnosu na 2019. godinu, podaci su Federalnog zavoda za statistiku o ostvarenim prinosima ranih usjeva i voća u FBiH u tekućoj godini.