U Federaciji BiH početkom maja bilo oko 508 hiljada zaposlenih

0
273
Inspektori Porezne uprave FBiH samo jučer tokom kontrole otkrili 100 neprijavljenih radnika

U Federaciji BiH je zaključno sa 1. majom 2020. godine po prebivalištu osiguranika ukupno bilo 507.972 zaposlenih, dok po sjedištu poslodavca ukupan broj zaposlenih iznosi 508.248, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
U tabelarnom pregledu koji možete vidjeti ovdje daje se pregled stanja broja zaposlenih radnika po kantonima i općinama u FBiH na dan 01.05.2020. godine.
Objavljeni podaci o zaposlenim osobama su kreirani na osnovu obrazaca koji su procesuirani do posljednjeg statusa i proslijeđeni nadležnim vanbudžetskim fondovima. Razlika u broju zaposlenih prema prebivalištu i mjestu rada, zasnovana je na proceduri generisanja i vrsti podataka.
Naime, broj zaposlenih se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a), generisan je prema broju zaposlenih kod obveznika uplate doprinosa, bez obzira da li se radi o punom ili nepunom radnom vremenu, ili gdje uposlenik ima prebivalište (može biti iz općine gdje je zaposlen, ali može biti iz druge općine ili drugog kantona), tako da je razlika u broju za onu vrijednost koja odgovara broju osoba koje imaju dva ili više radnih mjesta sa nepunim radnim vremenom, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.