U Federaciji BiH potpuno vakcinisano 209.748 osoba ili 11,7%

0
240
U FBiH je najviše re/vakcinisanih u Kantonu Sarajevo

Vlada Federacije BiH se danas upoznala sa informacijom Zavoda za javno zdravstvo FBiH o aktualnom stanju pandemije i procesa vakcinacije protiv Covid-19 u FBiH.
Prema podacima prikupljenim do 6.9.2021., u Federaciji BiH je administrirano ukupno 577.040 doza vakcina, od toga je 367.292 osoba primilo prvu dozu (20,4%), a potpuno je vakcinisano 209.748 osoba (11,7%).
Obuhvat vakcinacijom, prvom i drugom dozom, u kantonima se kreće od Sarajevskog (31,83% i 17%), Tuzlanskog (20,9% i 12,3%), Zeničko-dobojskog (20,5% i 10,2%), do Unsko-sanskog (11,1% i 7,9%) i Zapadnohercegovačkog kantona (9,6% i 8,1%).
U 37. izvještajnom tjednu, distribuirano je (na osnovu zahtjeva kantonalnih zavoda za javno zdravstvo) 69.978 doza vakcina. Od toga je vakcina AstraZeneca 37.150, Comirnaty (Pfizer/BionTECH) 20.028 i Sinopharm 12.800 doza. Od planiranih količina za distribuciju za 37. tjedan, koje je pripremio Zavod za javno zdravstvo FBiH, kantonalni zavodi su prihvatili 43% vakcina AstraZeneca, zatim 99,2% Comirnaty za drugu dozu i 100% za prvu dozu, i 37% vakcinom Sinopharm. U federalnom skladištu se nałazi 282.140 doza vakcina AstraZeneca, s rokom do kraja 10. mjeseca 2021. i 25.170 doza s rokom do kraja 11. meseca 2021. godine, što ukazuje na mogućnost da će značajna količina vakcina biti neiskorištena.
U informaciji Zavoda je navedeno da, prema trenutnim podacima (8.9.2021), sedmodnevna incidenca Covid-19 na području Federacije BiH iznosi 114,8 slučajeva na 100.000 stanovnika, što se prema definiranim nivoima prijenosa u zajednici smatra visokim nivoom.
Kada je riječ o kantonima, nivo 4 je u Hercegovačko-neretvanskom (360,4), Zapadnohercegovačkom (258,1), Sarajevskom (174,1) i Kantonu 10 (161,2). Nivo tri je zabilježen u Posavskom (125,8), Bosansko-podrinjskom (65,1), Srednjobosanskom (51,6), Tuzlanskom (51,3) i Unsko-sanskom (51,1), a nivo 2 u Zeničko-dobojskom kantonu (20,4).