U Federaciji BiH registrirana 352 predstavništva iz 40 država

0
920
Najviše registriranih predstavništava u FBiH je u Kantonu Sarajevo, njih 263

Vlada FBiH na današnjoj sjednici prihvatila je informaciju o registriranim predstavništvima stranih osoba u Federaciji BIH na dan 15.2.2018. godine, sačinjenu na osnovu podataka Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Ukupno su u Federaciji BiH registrirana 352 predstavništva iz 40 država. Najviše ih je iz Hrvatske (88), Slovenije (39), SAD (31), Njemačke (22), Srbije (20), Austrije (17), Mađarske (16), Italije (15) i Turske i Švicarske (po 13).
Po kantonima, najviše predstavništava je registrirano u Sarajevskom (260 ili 73,86 posto) i Hercegovačko-neretvanskom (34 ili 9,66 posto).