U Federaciji BiH sutra isplata invalidnina i boračkih naknada

0
574
Od 1. novembra 2022. povećava se iznos osiguranog depozita u bankama u BiH

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata u saradnji sa službama boračko-invalidske zaštite završilo sve potrebne procedure, odnosno unijelo u trezor obračun i dostavilo spiskove korisnika za mjesec maj Federalnom ministarstvu finansija.
To znači da će više od 103.000 korisnika pripadnika boračke populacije već u petak, 5. juna na račune dobiti redovne mjesečne naknade bez umanjenja, u skladu sa ranijim opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva da su ove kategorije prioritet u isplatama iz federalnog budžeta.
Federalno ministarstvo finansija uputilo je danas naloge bankama a korisnici će ih od sutra moći preuzeti. Riječ je o 83.342 korisnika ličnih i porodičnih invalidnina te 4.809 dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.
Kada je riječ o demobiliziranim braniocima od početka primjene federalnog Zakona više od 15.600 korisnika je ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu a za mjesec maj naknade će dobiti 14.646 demobiliziranih branioca starijih od 57 godina, saopćeno je iz resornog ministarstva.