U Federaciji BiH u aprilu bilo 522.139 zaposlenih

0
305
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

U Federaciji BiH je u aprilu 2021. bilo ukupno 522.139 zaposlenih. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,4%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 1,3% a broj zaposlenih žena za 1%.
Prema podacija Zavoda za statistiku FBiH, broj nezaposlenih u aprilu 2021. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,1% a broj nezaposlenih žena za 0,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u aprilu 2021. iznosila je 37,6% a za žene 45,6%.