U Federaciji BiH u aprilu bilo više od 530 hiljada zaposlenih

0
927
Broj zaposlenih u FBiH se u aprilu povećao za 0,5% a broj zaposlenih žena za 0,5%

Ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH u aprilu 2019. iznosio je 530.466. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se povećao za jedan posto, a broj zaposlenih žena za 1,1 posto.
Prema preliminarnim podacima Zavoda za statistiku Federacije BiH, broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.
Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 3,2%, a broj zaposlenih žena za 3,5%.
Broj nezaposlenih u aprilu 2019. u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 2,3 posto, a broj nezaposlenih žena za 1,6 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti u aprilu 2019. iznosila je 37,2 posto, a za žene 45,1 posto.