U Federaciji BiH u decembru 2022. bilo 538 hiljada zaposlenih

0
168
U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih u septembru manji je za 0,99%

U Federaciji BiH je u decembru 2022. godine ukupno bilo 538.283 zaposlena. U odnosu na prethodni mjesec broj zaposlenih se smanjio za 0,4% a broj zaposlenih žena takođe za 0,4%.
Broj zaposlenih u pravnim osobama u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 0,3% a broj zaposlenih žena takođe za 0,3%. Broj zaposlenih u obrtu i srodnim djelatnostima u odnosu na prethodni mjesec se smanjio za 1,0% a broj zaposlenih žena za 0,9%.
Broj nezaposlenih (285.158 od toga žena 168.618) u decembru 2022. u odnosu na prethodni mjesec se povećao za 0,1% a broj nezaposlenih žena takođe za 0,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u decembru 2022. iznosila je 34,6% a za žene 41,7%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.