U Federaciji BiH u junu bilo 14.543 turista, godišnji pad za 89,3%

0
635
Zbog pandemije koronavirusa i zatvaranja granica smanjen broj turista u BiH

U Federaciji BiH je u junu 2020. ukupno bilo 14.543 turista što je za 89,3% manje u odnosu na juni 2019. godine, a u odnosu na maj tekuće godine više je za 526,6%. Učešće domaćih turista (11.157) je 76,7%, a stranih turista (3.386) 23,3%.
Bez sumnje, na ova kretanja uticala je epidemija koronavirusa te zbog velikog broja novozaraženih u našoj zemlji mnoge zemlje EU ne preporučuju svojim državljanima odlazak u zemlje Zapadnog Balkana.
Prema podacima Zavoda za statistiku FBiH, ukupan broj noćenja turista u junu 2020. godine iznosio je 28.352 što je za 89% manje u odnosu na juni lani, a u odnosu na maj ove godine više je za 319,8%. Učešće domaćih turista je 75,6%, a stranih turista 24,4%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 91,9%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatska (28,4%), Srbije (25,2%), Njemačke (6,7%), Mađarske (4,8%), i Saudijske Arabije (4,5%), što je ukupno 69,6%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 30,4% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u 2020. godine u FBiH iznosio je 21.936 što je za 33,8% manje u odnosu na u juni 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 4,7%.