U Federaciji BiH u maju bilo 2.321 turista, godišnji pad za 98%

0
724
BiH u prvih šest mjeseci 2020. posjetilo samo 210 hiljada turista

U Federaciji BiH je u maju 2020. godine ukupno bilo 2.321 turista (domaćih gostiju 2.017, a stranih 304), što je za 98% manje u odnosu na maj 2019. godine, a u odnosu na april 2020. godine više je za 205,4%.
Učešće domaćih gostiju bilo je 86,9%, a stranih turista 13,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u maju 2020. godine iznosio je 6.753 što je za 96,6% manje u odnosu na maj 2019. godine, a u odnosu na april tekuće godine više je za 60,3%. Učešće domaćih turista je 82,2%, a stranih turista 17,8%, što je svakako posljedica uticaja pandemije koronavirusa i zatvaranja granica zbog epidemioloških mjera.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 76,5%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su gosti iz Saudijske Arabije (30,6%), Hrvatske (13,8%), Turske (7,0%), Australije (5,7%) i Njemačke (5,4%), što je ukupno 62,5%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 37,5% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u maju 2020. godine iznosio je 14.906 što je za 53,9% manje u odnosu na maj 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 1,5%.