U Federaciji BiH u martu bilo 75 posto manje turista

0
761
Zbog pandemije Covid-19 Mostar je bio gotovo nestvaran bez gostiju

U Federaciji BiH je u martu 2020. godine, odnosno s početka pandemije korona virusa, ukupno boravilo 16.186 turista (stranih 9.660 i 6.526 domaćih) što je za 75 posto manje u odnosu na mart 2019. godine, a u odnosu na februar 2020. broj turista je manji za 63,1%.
Učešće domaćih turista je 40,3%, a stranih turista 59,7%, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
Ukupan broj noćenja turista u FBiH u martu ove godine iznosio je 31.881 što je za 72,6% manje u odnosu na mart prošle godine, a u odnosu na februar tekuće godine manje je za 61,2%. Učešće domaćih turista je 40,1%, a stranih turista 59,9%.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 92,4%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske (16,6%), Srbije (8,9%), Turske (6,3%), Sjeverne Makedonije (5,2%) i Njemačke (4,4%), što je ukupno 41,4%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 58,6% noćenja.
Broj raspoloživih kreveta u martu ove godine iznosio je 19.672 što je za 32,5% manje u odnosu na mart prošle godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 7,3 posto.