U Federaciji BiH u oktobru 80,7% manje turista nego lani

0
1089
Na mjesečnom nivou broj turista u BiH u januaru je porastao za 21,7 posto

Ukupan broj dolazaka turista u Federaciji BiH u oktobru 2020. godine iznosio je 24.778 što je za 80,7% manje u odnosu na oktobar 2019. godine, a u odnosu na septembar 2020. godine manje je za 24,2%. Učešće domaćih turista je 58,7%, a stranih turista 41,3%.
Ukupan broj noćenja turista u oktobru 2020. godine iznosio je 51.101 što je za 78,3% manje u odnosu na oktobar 2019. godine, a u odnosu na septembar 2020 godine manje je za 36,7%. Učešće domaćih turista je 53,7%, a stranih turista 46,3%.
Ovi lošiji rezultati u turizmu FBiH posljedica su negativnih uticaja korona krize.
Prema vrsti smještajnog objekta najveći broj noćenja je ostvaren u okviru vrste Hoteli i sličan smještaj sa učešćem od 94,9%.
U strukturi noćenja stranih turista najviše noćenja u FBiH ostvarili su turisti iz Ujedinjenih Arapskih Emirata (24,8%), Hrvatske (17%), Srbije (16%), Kuvajta (5,9%) i Turske (4,5%) što je ukupno 68,2%. Turisti iz ostalih zemalja ostvarili su 31,8% noćenja, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Broj raspoloživih kreveta u oktobru 2020. godine iznosio je 20.907, što je za 34,4% manje u odnosu na oktobar 2019. godine. Neto stopa iskorištenosti kreveta za vrstu Hoteli i sličan smještaj na području Federacije BiH iznosila je 8,8%.