u Federaciji BiH za sedam dana posao dobilo 1.508 radnika

0
542
Najviše zaposlenih bilo je u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 12.04.2021.godine iznosio je 520.701. Ovaj broj veći je za 1.508 zaposlenika u odnosu na podatak od 05.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.193, saopćeno je iz Porezne uprave FBiH.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 12.04.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 520.701

Stanje broja zaposlenih na dan 12.04.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku ovdje.