U Federaciji BiH za sedam dana posao dobilo 923 radnika

0
1215
Porezna uprava Federacije BiH

Porezna uprava FBiH saopćila je da je 8. februara 2021. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH, po prebivalištu stanovnika, iznosio 517.731. Ovaj broj veći je za 923 u odnosu na podatak od 31. januara 2021. godine, kada je biLo 516.808 zaposlenih.
Broj zaposlenih prema prebivalištu se bazira na prebivalištu zaposlenika (JMBG) bez obzira gdje je osoba zaposlena (u općini prebivališta ili drugoj općini ili u istom kantonu ili drugom kantonu), a broj zaposlenih prema mjestu rada, odnosno prema mjestu poslodavca (JIB-a).
Stanje broja zaposlenih na dan 8. februara 2021. godine po prebivalištu osiguranika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama objavljeno je na web stranici Porezne uprave FBiH (www.pufbih.ba).