Edin Hrnjica: U fokusu ProCredit Bank je digitalna transformacija i online ekspanzija

ProCredit Bank u BiH, koja je dio njemačke Grupacije, smatra da su prilagođene online usluge ključne za rast

0
8951
Edin Hrnjica: ProCredit Bank nastavlja sa implementacijom strategije i uvodi novitete

ProCredit Bank je u posljednjih nekoliko mjeseci zatvorila neke od poslovnih jedinica. Međutim, smanjenje prisustva na bosanskohercegovačkom tržištu nije u planu jedine njemačke banke u BiH. Upravo suprotno, ProCredit Bank je od početka 2017. godine ostvarila snažan rast kreditnog portfolija prema ciljnoj grupi, tj. malim i srednjim preduzećima, od 13 posto. Shodno tome, smanjenje fizičkog prisustva biće nadoknađeno kroz digitalnu transformaciju poslovanja i ekspanziju online bankarstva.
“Cilj digitalne strategije ProCredit Bank nije da smanjenjem broja poslovnica smanji i obim poslovanja. Naprotiv, cilj je proširiti poslovanje i učiniti bankarske usluge jednostavnijim i dostupnijim našim klijentima koristeći kanale online bankarstva“, istakao je generalni direktor ProCredit Bank Edin Hrnjica.

Digitalna transformacija

Polazna tačka digitalne transformacije ProCredit Bank bila je implementacija elektronskog bankarstva koja je obezbijedila klijentima upravljanje računima sa bilo kojeg mjesta, u bilo koje vrijeme, a sve što je potrebno je neometan pristup internetu. Naredni korak je podrazumijevao uvođenje samouslužnih Zona 24/7 koje su stvorile dodatne mogućnosti klijentima Banke da potrebne transakcije obavljaju u ugodnom ambijentu, brzo i povoljno koristeći savremenu tehnologiju.
“Danas, Banka nastavlja sa implementacijom strategije i uvodi novitete poput opcije otvaranja tekućih računa online, razvoja nove mobilne aplikacije i mnoštva drugih mogućnosti  koje će unaprijediti poslovanje, dodatno učvrstiti i učiniti efikasnijom saradnju sa postojećim klijentima te otvoriti vrata saradnji sa novim klijentima koji razumiju prednosti digitalnog načina poslovanja“, rekao je Hrnjica.
Najveći izazov sa kojim će se Banka susresti tokom procesa digitalne transformacije je pitanje kako izbjeći previše komplikovana online rješenja i učiniti ih jednostavnim. Direktor ProCredit Bank Edin Hrnjica naglašava da će, pored kvalitete, jednostavnost ostati ključna komponenta poslovnog modela ProCredit Bank u BiH, pa i sada kada uvode nove usluge i unapređuju kvalitet postojećih.
“U ovom kontekstu, biti jednostavan je izazov budući da nam je cilj ponuditi što jednostavniju uslugu koja istovremeno odgovara na sve potrebe naših klijenata“, istakao je Hrnjica.

Svaki klijent je jedinstven

ProCredit Banka je prepoznatljiva po specijaliziranim uslugama i radu sa sektorom malih i srednjih preduzeća – segmentu gdje pojedinačni pristup svakom klijentu u odnosu sa bankarima često igra presudnu ulogu u odabiru partnerske banke. Direktor Hrnjica naglašava da manje poslovnica nikako ne znači manje direktnog kontakta sa klijentima. Naprotiv, to znači da će se zaposlenici Banke moći više fokusirati na izgradnju boljih odnosa sa klijentima.
“Smanjenje broja poslovnica ne znači smanjenje broja Savjetnika  za klijenteu čiju edukaciju Banka i dalje nastavlja ulagati značajna sredstva. Svaki privrednik, klijent Banke, ima svog ličnog savjetnika sa kojim može, bez obzira na lokaciju Banke, razgovarati o svojim finansijskim potrebama“, kaže Hrnjica.
Praktično govoreći, odluka Banke da u potpunosti implementira strategiju digitalnog poslovanja, za posljedicu će imati fokus banke na klijente koji svoje poslovanje žele realizirati putem modernih digitalnih kanala.
“ProCredit biznis model je fokusiran na pružanje visokokvalitetne usluge. Profesionalna usluga podrazumijeva i ciljani fokus na ograničeni broj klijenata“, ističe Hrnjica.
Direktor ProCredit Bank kaže da je posebna pažnja posvećena jasnosti i transparentnosti pružanja usluga i cijena – banka želi da odstupi od uobičajene i donekle konfuzne prakse naplate pojedinačnih naknada za odvojene usluge.
“Ako izračunate troškove koje inače imate za različite bankarske usluge na mjesečnom nivou, sveobuhvatna usluga koju nudimo je veoma ekonomski atraktivna. Predviđam da će u većini slučajeva pomoći klijentima da uštede novac”, kaže Hrnjica.

Razvoj mobilne aplikacije

Banka planira značajno nadograditi svoje postojeće online bankarske usluge tokom 2017. godine te radi na puštanju u opticaj aplikacije za mobilno bankarstvo.
“Postoje različite aplikacije mobilnog bankarstva, ali mi želimo da našim klijentima ponudimo jednostavan interfejs koji će u isto vrijeme biti atraktivan, i ono najvažnije, siguran za korištenje“, ističe Hrnjica.
Cjelokupna implementacija i fokus na obezbjeđenje online usluga omogućen je kroz podršku njemačke ProCredit Grupacije.
“Krajnji cilj je poboljšanje bankarskih usluga za ciljanu skupinu klijenata – privrednike i srednju klasu u Bosni i Hercegovini“, kaže direktor ProCredit Bank Edin Hrnjica.