U januaru počinje peta Anketa o potrošnji domaćinstava u BiH

0
514
Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svakih četiri ili pet godina

Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine, u saradnji s entitetskim zavodima za statistiku, s prvim danima nove godine provodi, petu po redu Anketu o potrošnji domaćinstava u BiH.
Anketa će se provoditi tokom 2020. godine počevši od 1. januara na reprezentativnom uzorku od oko 10.000 slučajno odabranih domaćinstva od kojih je 5.500 u Federaciji BiH, 3.250 u Republici Srpskoj i 1.200 u Brčko distriktu.
Glavni cilj i svrha Ankete o potrošnji domaćinstava je da se dobiju podaci o veličini i strukturi potrošnje domaćinstava u BiH, osnovnim demografskim i socio-ekonomskim karakteristikama njihovih članova, uslovima stanovanja, izvorima i veličini prihoda, investicijama, socijalnoj uključenosti, zdravlju i slično.
Oko 70 anketara akreditovanih od strane statističkih institucija (Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku FBiH i Republičkog zavoda za statistiku RS) prikupljaće podatke o izdacima za hranu i piće, stanovanje, namještaj, odjeću i obuću, zdravstvo, prijevoz, komunikacije, rekreaciju, kulturu i obrazovanje, o drugim proizvodima i uslugama, kao i informacije o članovima domaćinstva (veza sa nosiocem domaćinstva, starosna dob, bračni status, obrazovanje, status aktivnosti, područje djelatnosti), kao i podaci o karakteristikama stanovanja.
Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svakih četiri ili pet godina, u skladu sa međunarodnim standardima i metodološkim preporukama EUROSTAT-a što omogućava međunarodnu uporedivost podataka. Anketa o potrošnji domaćinstava provedena je prvi put u Bosni i Hercegovini 2004., a zadnja 2015. godine.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.