U Kantonu Sarajevo priliku za posao dobiće 70 ljekara

0
803
Vlada Kantona Sarajevo želi smanjiti broju nezaposlenih, posao bi moglo dobiti 70 doktora medicine

Vlada Kantona Sarajevo je donijela Prijedlog programa o izmjenama i dopunama Programa mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti u Kantonu Sarajevo za proteklu godinu, i njime po prvi put planirala i omogućila zapošljavanje najmanje 70 doktora medicine koji se trenutno vode na evidencijama nezaposlenih osoba u Kantonu Sarajevo.
Prema ovim izmjenama bit će finansirana provedba pet zasebnih programa: Program sufinansiranja zapošljavanja ‘Prilika za sve’ sa 1.440.000 KM, Program sufinansiranja zapošljavanja asistenata na fakultete ‘150+’ sa 2.340.000 KM, Program obuke IT programera sa 1.099.000 KM, Program obuke, dokvalifikacije i prekvalifikacije nezaposlenih osoba za poznatog poslodavca sa 72.215 KM, te po prvi put i Program sufinansiranja zapošljavanja doktora medicine sa evidencije nezaposlenih u KS, a zašto su osigurana sredstva u iznosu od 1.092.000 KM.
Ovim mjerama će oko 500 nezaposlenih osoba sa evidencije dobiti zaposlenje te najmanje 100 osoba biti obućeno i prekvalifikovano za IT programere.
Finansijskim planom prihoda i izdataka JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo utvrđen je iznos od 9.239.615 KM za realizaciju svih podsticajnih mjera zapošljavanja za proteklu godinu.
Ovi programi su usmjereni na podsticanje zapošljavanja u Kantonu Sarajevo i u skladu su sa politikom i strategijom tehničkog i tehnološkog razvoja privrede.