U Kantonu Sarajevu počela isplata porodiljskih naknada od 1.000 KM

0
321
Resorno ministarstvo je za isplatu novembarskih naknada izdvojilo 6,7 miliona KM

Porodiljama u Kantonu Sarajevo danas su prvi put uplaćene povećane naknade po osnovu zaštite porodice sa djecom, i to u iznosu od po 1.000 KM.
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo saopćilo je da će danas, po osnovu zaštite porodice sa djecom, korisnici ovog prava u KS moći podići januarske naknade u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Za ovu namjenu resorno ministarstvo je izdvojilo 4.710.747,74 KM.
Pomenuta sredstva su izdvojena za 10.035 korisnika prava na: dječiji dodatak, naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčanu pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, te dodatna pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci, saopćeno je iz Vlade KS.