U narednih 50 godina broj starijih osoba u svijetu bit će 2 milijarde

0
1101
Ministar Drljača: Vratiti dostojanstvo starijim osobama

Dopremijer Federacije BiH i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača prisustvovao je danas, u prostorijama Centra za starenje sarajevske Općine Centar, okruglom stolu povodom obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba, a u organizaciji Populacijskog fonta Ujedinjenih nacija (UNFPA).
Ministar Drljača je istakao da se obilježavanjem Međunarodnog dana starijih osoba, naglašava potreba da im bude smanjen osjećaj marginalizacije i izolacije, te da se potakne donošenje mjera protiv njihovog zapostavljanja, siromaštva i zanemarivanja.
Na sastanku je rečeno je da će u skladu s procjenama tokom slijedećih 50 godina broj starijih osoba u svijetu porasti sa oko 600 miliona na gotovo 2 milijarde, te da danas jedna od deset osoba ima 60 i više godina. Do 2050. godine jedna od pet osoba će biti u toj dobi, a do 2150. godine, jedna od tri osobe će imati 60 i više godina.
Kako je navedeno, neophodno je ukloniti sve stereotipe o starenju i razvijati novi model aktivnog zdravog starenja u 21. stoljeću.
Imajući u vidu navedeno kao i činjenicu da je Bosna i Hercegovina potpisnica Madridskog međunarodnog plana akcije o starenju i revidirane Evropske socijalne povelje (2008), Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je, u saradnji s drugim relevantnim institucijama i organizacijama, a uz pomoć Populacijskog fonda Ujedinjenih naroda (UNFPA), i Odjeljenja za ekonomska i socijalna pitanja, Sekretarijata Ujedinjenih naroda (UN DESA), pripremilo Strategiju o unapređenju položaja starijih osoba u Federaciji BiH. Ovaj dokument je svojevrsni odgovor sistema na ubrzane globalne demografske promjene koje se temelje na poboljšanim uvjetima života i produženom prosječnom životnom vijeku ljudi, te predstavlja jedinstven pristup rješavanju pitanja starenja stanovništva Federacije BiH u 21. stoljeću.