U narednoj godini planirano zapošljavanje oko 15.000 osoba u FBiH

0
350
Najveći broj nezaposlenih osoba u BiH je sa VKV i KV kvalifikacijom, blizu 110 hiljada

Vlada FBiH danas je dala saglasnost na Program rada Federalnog zavoda za zapošijavanje za 2022. godinu. Za realizaciju novih programa u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 64.113.814 KM, a predviđeno je da u narednoj godini programima aktivne politike zapošljavanja bude obuhvaćeno 14.650 nezaposlenih osoba.
Pomoćnik direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje Omer Korjenić izjavio je da je programom rada Zavoda za 2022. planirana podrška za oko 15.000 nezaposlenih osoba kroz mjere aktivnih politika zapošljavanja.
Istakao je da je za tu namjenu planirano 68 miliona KM, te da će u fokusu biti mladi, zatim dugotrajno nezaposleni, niskokvalifikovani, stariji od 40 godina i demobilisani borci.
“Nadamo se da ćemo prvi javni poziv objaviti do kraja februara 2022. godine”, rekao je Korjenić.
Precizirao je da je prošli mjesec evidentirano oko 305.000 nezaposlenih u FBiH, što znači da je taj broj smanjen na nivo od prije početka pandemije. Korjenić je podsjetio da je u februaru 2020., pred proglašenje pandemije, na evidencijama bilo oko 309.000 nazaposlenih.
Potcrtao je da se i broj zaposlenih u FBiH približava onom od prije početka pandemije.
Korjenić je dodao da je programom za 2022. godine planirano 15 miliona KM za potrebe kantonalnih službi za zapošljavanje, kao i 1,7 miliona KM za Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.