U Neumu održan stručni skup o oduzimanju nezakonito stečene imovine

0
261
U Neumu održan stručni skup o primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH

Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je, u saradnji s Centrom za edukaciju sudija i tužioca Federacije BiH (CEST) i United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), u Neumu od 7. do 10. novembra organizovala Stručni edukativni skup o temi ‘Izazovi kod primjene Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom FBiH i u svrhu prijedloga Strategije za oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u FBiH i Akcionog plana za njeno izvršenje’.
Stručnom edukativnom skupu prisustvovali su glavni tužioci i zamjenici glavih tužioca kantonalnih tužilaštava, predsjednici kantonalnih sudova i njihovi zamjenici, kao i rukovodioci agencija za provedbu zakona, te predstavnici akademskih institucija i međunarodne zajednice.
Cilj je bio da najistaknutiji stručnjaci iz ove oblasti daju doprinos u vezi nedoumica u primjeni Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, kao i manjkavostima zakonskih rješenja, a sve u svrhu što uspješnijeg planiranja aktivnosti u 2023. godini.
Učesnici su predstavili izazove s kojima se suočavaju institucije koje postupaju u skladu sa Zakonom o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom, te prepoznali prioritetne i ključne procese za definisanje nadležnosti i odgovornosti, potrebne u procesu izrade.
Inače, skup je organizovan u okviru Regionalnog programa za jugoistočnu Evropu 2020-2023. pod nazivom ‘Od nelegalnih finansijskih prihoda do povrata imovine’ koji provodi UNODC uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, te je nastavak aktivnosti Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom koje će provoditi u okviru dogovorene Aktive Mape puta oporavka za Bosnu i Hercegovinu.