U Njemačkoj vršene provjere, nije bilo krivotvorenih diploma

0
802
Bandić boravi u posjeti Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke u cilju provjere statusa radnika iz BiH

Delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH, na čelu sa direktorom Muamerom Bandićem, boravi u posjeti Saveznoj agenciji za rad SR Njemačke s ciljem provjere statusa radnika iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj.
“Bh. radnici su prema riječima poslodavaca u Njemačkoj jedni od najpoželjnijih i najboljih stranih radnika, te su poslodavci izuzetno zadovoljni njima. Mi od 2013. godine posredujemo u zapošljavanju medicinskog kadra sa srednjom stručnom spremom u Njemačku i do sada je posao putem nas dobilo 4.710 radnika. Ono što posebno raduje jeste da se u potpunosti poštuje postojeći Dogovor o posredovanju pri zapošljavanju radnika iz BiH u SR Njemačku na određeno vrijeme, zaključen između Agencije za rad i zapošljavanje BiH i Savezne agencije za rad SR Njemačke, te da do sada nije bilo problema između radnika i poslodavaca“, rekao je Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH.
Bandić je istakao da su nakon pojave informacija o kupovinama lažnih diploma organizovali niz sastanaka s ciljem utvrđivanja da li je bilo slučajeva da su sa takvim diplomama radnici iz BiH odlazili u Njemačku, te su vršene provjere u Njemačkoj koje su pokazale da do sada nije bilo slučajeva da je neko sa krivotvorenomdiplomom otišao na rad u Njemačku. “Napominjem, da prema Dogovoru svi radnici iz BiH moraju proći proceduru priznavanja diploma, tako da je to još jedan od načina da se ovakve prevare spriječe“, kazao je Bandić.
On je dodao i da su posjetu Njemačkoj iskoristili za razgovor o proširenju postojeće saradnje što predstavlja nastavak razgovora iz prethodne godine. U Njemačkoj postoji interes za polukvalifikovanom radnom snagom u oblasti sezonskih poslova u poljoprivredi, te postoji interes za drugim stručnim zanimanja sa srednjom školom.
“Uvažavajući situaciju na našem tržištu rada u smislu viškova i potreba za radnom snagom, dogovoreno je da u što skorijem vremenu njemačka strana dostavi nacrt budućeg dogovora o saradnji za zapošljavanje bh. radnika sa traženim zanimanjima. Konkretnono to bi bila zanimanja iz tri oblasti: elektroničari, metaloprerađivači, te mehaničari za postrojenja za sanitarnu i klimatizacionu tehnologiju i grijanje. Daljnja procedura sada zavisi od toga koliko ćemo brzo iz Njemačke dobiti tačne opise zanimanja prema njihovim nastavnim planovima i programima, te ćemo ih onda uporediti sa našim nastavnim planovima i programima“, rekao je Bandić.