FBiH: U oktobru najviše (2,4%) porasle proizvođačke cijene energije

0
339
Vlada FBiH ograničila rast cijena električne energije privrednicima na 20 posto

U oktobru 2021. godine cijene proizvođača industrijskih proizvoda u Federaciji BiH porasle su za 0,1% u odnosu na prethodni mjesec.
Cijene su porasle u grupacijama Energije za 2,4% i Netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,4%, dok su smanjene u grupaciji Kapitalnih proizvoda za 0,9% i Intermedijarnih proizvoda osim energije za 0,5%. U grupaciji Trajnih proizvoda za široku potrošnju cijene se u prosjeku nisu mijenjale.
Prema područjima Klasifikacije djelatnosti BiH 2010, cijene su porasle u područjima Proizvodnje i snabdijevanja električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji za 0,4% i Prerađivačke industrije za 0,2%. Cijene su pale u području Vađenja ruda i kamena za
0,1%, podaci su Zavoda za statistiku FBiH.
Na godišnjem nivou, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u oktobru 2021. su u odnosu na isti period lani, porasle za 9,1%, a u odnosu na decembar 2020. su porasle za 7,5%.
Indeks cijena proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu
U oktobru 2021. cijene proizvođača industrijskih proizvoda na domaćem tržištu su porasle za 0,5% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec prošle godine su porasle za 7,5%, a u odnosu na decembar 2020. su porasle za 4,6%.
Na ino-tržištu, cijene proizvođača industrijskih proizvoda u oktobru 2021. su pale za 0,3% u odnosu na prethodni mjesec, u odnosu na isti mjesec lani i u odnosu na decembar 2020. godine su porasle za po 11,1%.