U RS broj prevezenih putnika avionima porastao skoro 11 puta

0
350
Rast prometa na aerodromima u RS u trećem kvartalu

Promet na aerodromima u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2021. godine bilježi rast u odnosu na isti period prethodne godine. Broj letova stranih aviona tri puta je veći, dok je broj letova domaćih veći za 45,6%. Broj prevezenih putnika stranim avionima bilježi značajan rast u odnosu na isti period prethodne godine i veći je skoro jedanaest puta, podaci su Zavoda za statistiku RS.
U željezničkom saobraćaju, u trećem kvartalu 2021. godine, obim prevezene robe veći je 29,5% u odnosu na isti period prethodne godine, a obim rada mjeren ostvarenim tonskim kilometrima veći je 19%. Prevezeno je 14,3% više putnika, a broj ostvarenih putničkih kilometara veći je 11,8%.
Količina robe prevezene u drumskom saobraćaju u trećem tromjesečju 2021. godine u odnosu na isti period lani bilježi rast od 10,8%. U istom periodu, pređeni put teretnih vozila veći je za 10,3%, a obim rada, iskazan u tonskim kilometrima veći je za 11,8%.
Broj prevezenih putnika u drumskom saobraćaju veći je za 41,2% u odnosu na isti period prethodne godine. Pređeni kilometri autobusa veći su za 33,6%, kao i obim rada iskazan u putničkim kilometrima za 42,2%.
U gradsko-prigradskom saobraćaju, u periodu juli – septembar 2021. godine u odnosu na isti period lani, ukupni pređeni put autobusa veći je za 10,4%, a broj prevezenih putnika veći je za 16,7%, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.