U RS čak 51 posto manje predviđenih stanova za gradnju

0
553
Proizvodnja na objektima niskogradnje veća je za 5,5%, a u visokogradnji je nepromijenjena

Ukupna proizvodnja u građevinarstvu u Republici Srpskoj u trećem tromjesečju 2019. godine, u poređenju sa prethodnim kvartalom, manja je za 1,4%.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima niskogradnje manja je za 0,7% i na objektima visokogradnje manja je za 2,3%.
Ukupna kalendarski prilagođena proizvodnja u građevinarstvu u RS u trećem tromjesečju 2019. u odnosu na isti period prošle godine manja je za 8,6%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Posmatrano prema vrsti građevinskih objekata u istom periodu, proizvodnja u građevinarstvu na objektima niskogradnje manja je za 6,9% i na objektima visokogradnje manja je za 11,1%.
Prema podacima Zavoda za statistiku RS, broj izdatih građevinskih dozvola za gradnju u septembru 2019. u odnosu na prosječan broj izdatih građevinskih dozvola u 2018. godini manji je za 7,8% i u odnosu na septembar 2018. godine manji je za 18,6%.
Broj predviđenih stanova za gradnju u septembru 2019. u odnosu na prosječan broj predviđenih stanova za gradnju u 2018. godini manji je za 13,6%, a u odnosu na septembar 2018. godine manji je za 50,9%.