U RS internet koristi 72,1% osoba, pristup internetu ima 99% preduzeća

0
1030
U drugom tromjesečju 2021. isporuke računara u zapadnoj Evropi dosegle su 15 miliona jedinica

Stanovnici Republike Srpske u 2019. godini nastavljaju da proširuju upotrebu informaciono-komunikacionih tehnologija. Broj domaćinstava sa pristupom internetu u 2019. godini porastao je za 3,1%, podaci su Zavoda za statistiku RS.
Pored uobičajno zastupljenog fiksnog širokopojasnog pristupa internetu i dalje raste upotreba interneta putem mobilnog širokopojasnog pristupa (3,8%).
Internet je koristilo 72,1% lica, dok je računar koristilo 58,8%. Korišćenje interneta povećano je za 0,9%, a korišćenje računara za 3,3% u odnosu na prethodnu godinu.
Broj korisnika trgovine putem interneta porastao je za 11,1% u odnosu na 2018. godinu. Korišćenje online usluga javne administracije takođe bilježi rast.
Najzastupljeniji informaciono-komunikacioni uređaj u domaćinstvima, osim TV-a (96,9%), svakako je mobilni telefon (89,8%). Približno jedna trećina stanovništva Republike Srpske posjeduje personalni računar ili laptop.
Rezultati istraživanja o informaciono-komunikacionim tehnologijama u preduzećima sprovedenog u 2019. godini, pokazuju da 100% preduzeća koristi računar u svom poslovanju. Pristup Internetu ima 99% preduzeća, a web-stranicu ima 64% preduzeća.
Usluge cloud servisa koristi 15,7% preduzeća što je povećanje u odnosu na prošlu godinu za 8,2%.
Korišćenje aplikacija za glasovni ili video poziv preko interneta u poslovne svrhe, zastupljeno je kod 63,4% preduzeća.