U RS je 225 žiranata otplatilo 121 hiljadu KM za 218 dužnika kredita kod MKO

0
1337
Kreditna aktivnost u regionu dostigla vrhunac, banke postaju opreznije

Prema izvještajima mikrokreditnih organizacija (MKO) sa sjedištem u Republici Srpskoj u prvom polugodištu 2021. godine je 225 jemaca/sudužnika otplatilo 121 hiljadu KM* za 218 korisnika kredita fizičkih lica ili 0,17% od ukupno 132.036 partija kredita fizičkih lica, saznaje poslovni portal Profitiraj.ba.
Kod najvećeg mikrokreditnog društva (MKD Mikrofin – Banja Luka) je čak 189 jemaca otplatilo 96 hiljada KM za 183 korisnika kredita, što čini 0,26% ukupnog broja partija kredita tog MKD.
Usporedbe radi, na nivou mikrokredtinih organizacija RS u prvih šest mjeseci 2020. godine 181 jemac/sudužnik su otplatili ukupno 94 hiljade KM za 170 korisnika kredita fizičkih lica što je 0,15% od ukupno 115.032 partije kredita fizičkih lica.
Inače, ukupni bruto krediti MKO sa sjedištem u RS na kraju juna 2021. iznosili su 371,4 miliona KM što je 85% ukupne bruto aktive mikrokreditnog sektora sa rastom po stopi od 6% ili u iznosu od 22,6 miliona KM u odnosu na stanje krajem 2020. Ukupni krediti MKD čine 99% bruto kredita MKO, podaci su Agencije za bankarstvo RS koja regulira i rad mikrokreditnog sektora.
Prema sektorskoj strukturi, krediti pravnih lica čine 2% ukupnih kredita sa rastom po stopi od 9% ili za 0,6 miliona KM, dok su krediti plasirani fizičkim licima (uključeni i mali preduzetnici) veći za 22 miliona KM što je rast od 6% i sa učešćem u ukupnim kreditima od од 98% u odnosu na stanje sa krajem 2020. godine.
________
*U iznos otplate na teret jemaca su uključene sve otplate sudužnika umjesto dužnika u izvještajnom periodu, bilo da se radi o otplati jedne ili nekoliko rata ili preuzimanju kontinuirane otplate kredita.


Vezani tekst: Dobit mikrokreditnog sektora RS na polugodištu 9,7 miliona KM