U RS ograničena kupovina: brašna do 25 kg, soli 2 kg, ulja do tri litre…

0
1011
U maju u prosjeku je zabilježen rast cijena hrane i bezalkoholnih pića za 0,3%

Odlukom Štaba za vanredne situacije u Republici Srpskoj se ograničava kupovina pojedinih proizvoda u svim prodajnim objektima u kojima se obavlja trgovina na malo.
Prema toj odluci, jedna osoba može kupiti najviše do 25 kilograma brašna, do dva kilograma kuhinjske soli, do tri litre ulja, do tri kilograma šećera i sredstva za održavanje lične higijene te do 10 litara/kg sredstava za održavanje predmeta i prostora.
Štab za vanredne situacije donio je i zaključak o obustavi javnog prijevoza u drumskom saobraćaju u RS na autobuskim linijama preko 50 kilometara, u vrijeme trajanja vanredne situacije.
Usvojen je i zaključak na osnovu kojeg će se, s ciljem zaštite javnog zdravlja, javno objavljivati identitet, kao i mjesto prebivališta osobe, za koju se utvrdi da ne postupa u skladu sa izrečenim mjerama kućne izolacije (karantina).
Jedinice lokalne samoprave shodno ovom zaključku dužne su da u roku od 24 sata obezbjede adekvatan prostor za smještaj lica za koje je utvrđeno da je postupilo suprotno mjerama kućne izolacije/karantina.
Usvojen je i zaključak o potrebi obezbjeđenja slobodnih smještanih kapaciteta u kasarnama. Štab za vanredne situacije RS predlaže Oružanim snagama Bosne i Hercegovine da obezbijede slobodne smještajne kapacitete u kasarnama u RS, za smještaj potencijalno oboljelih od koronavirusa.
Vijeću ministara BiH se takođe predlaže da donese potrebne akte s ciljem zabrane ulaska stranih državljana u Bosnu i Hercegovinu za vrijeme trajanja vanredne situacije.
Naređeno je i da Robne rezerve Republike Srpske a.d. – u stečaju štabu za vanredne situacije stave na raspolaganje skladišne kapacitete u Banja Luci, na lokaciji Poslovni centar Vrbanja, ukupne površine oko 1.000 m2, saopćeno je iz Vlade RS.