U RS se provodi anketa o putovanjima stanovništva tokom 2021.

0
88
Cilj anketiranja je da se dobiju podaci o putovanjima domaćeg stanovništva tokom 2021.

Republički zavod za statistiku od danas sprovodi Anketu o privatnim i poslovnim putovanjima stanovništva (APPP) na teritoriji Republike Srpske.
Cilj anketiranja je da se dobiju podaci o putovanjima domaćeg stanovništva tokom 2021. godine: privatnim i poslovnim putovanjima, višednevnim i jednodnevnim putovanjima, putovanjima u zemlji i inostranstvu, sociodemografskom profilu lica koja putuju, broju putovanja i karakteristikama svakog pojedinog putovanja – destinacija, broj noćenja, prevoz, smještaj, troškovi, itd.
Anketiranje se realizuje na uzorku od 2 500 pojedinaca iz Republike Srpske, pri čemu su anagažovani ovlašćeni anketari Zavoda koji će intervjuisanje obavljati telefonskim putem.
Prikupljeni podaci su strogo povjerljivi i koristiće se isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Zavoda za statistiku RS.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here