U RS-u šest posto manje turista u septembru

0
1625
Najviše stranih turista u RS bilo je iz Srbije, Hrvatske, Slovenije i Turske

U Republici Srpskoj je u septembru 2019. boravilo 37.835 turista (stranih 21.008, a domaćih 16.827), što je u odnosu na mjesec ranije manje za 6 posto. U septembru su turisti ostvarili i 84.466 noćenja (strani turisti imali 40.629 noćenja, a domaći gosti 43.837), što je u odnosu na avgust 2019. godine manje za 9,4%.
Broj dolazaka turista u septembru 2019. u odnosu na isti mjesec prošle godine veći je za 2,6%, a broj noćenja manji je za 1,5%.
Najviše turista u Republici Srpskoj u septembru ove godine bilo je iz Srbije (5.205), Slovenije (2.026), Hrvatske (1.834) i Turske (1.253), podaci su Zavoda za statistiku RS.
U septembru 2019. godine Republika Srpska je raspolagala sa 11.111 stalnih ležaja.