U Sarajevu održana Generalna skupština EuroGeographicsa

0
450
Premijer Novalić prisustvovao je godišnjoj Generalnoj skupštini EuroGeographics-a u Sarajevu

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić prisustvovao je danas godišnjoj Generalnoj skupštini EuroGeographics-a u Sarajevu, koja je okupila rukovodioce i direktore svih evropskih geodetskih uprava, kao i važne stručnjake iz oblasti upravljanja prostornim informacijama.
Organizator dvodnevnog skupa je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove, koja je dugogodišnja punopravna članica EuroGeographics-a.
U obraćanju učesnicima, premijer Novalić je istakao kako je Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove važan dio funkcionisanja javne uprave u Federaciji BiH i ponosni član EuroGeographics-a, koji okuplja čak 66 katastarskih i kartografskih uprava iz 44 evropske države.
“I mi u Federaciji BiH želimo i radimo na tome da prostorne informacije učinimo dostupnim korisnicima na najbrži i najjednostavniji način u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu. Osnov toga je stvaranje infrastrukture prostornih podataka“, kazao je premijer Novalić.
Dodao je da su nadležne institucije u FBiH, predvođene Vladom i Federalnom geodetskom upravom, pripremile i usvojile Zakon o infrastrukturi prostornih podataka FBiH, te izradile strateški okvir, koji je usvojila Vlada FBiH.
“Kroz zakon smo u potpunosti prenijeli EU direktivu Inspire u domaće zakonodavstvo. Infrastruktura prostornih podataka će osigurati čuvanje podataka o prostoru, njihovu dostupnost i održavanje na odgovarajućem nivou, odnosno, omogućit će dosljedno kombiniranje prostornih podataka iz raznih izvora širom Evropske unije, kao i njihovu razmjenu“, istakao je premijer Novalić.
Prema riječima direktora Federalne geodetske uprave Željka Obradovića, dvodnevna Skupština EuroGeographics-a je jedan od najvećih događaja svjetskih razmjera.
“Uloga EuroGeographics-a je da pomogne u ostvarivanju programa politike Evropske unije, kako svojim članicama, tako i Evropskim sudionicima. Asocijacija okuplja predstavnike kartografskih i katastarskih agencija Evrope i šire. Oni su praktično vlast prema EU sektoru zemljišne administracije. Koordiniraju sve kartografske agencije, bave se vizijom razvoja zemljišne administracije i općenito prostornih podataka. Uvijek su na tragu izrade najnovijih strateških pravaca u najnovijim izazovima, a posebno u kriznim situacijama, kakva je bila pandemija Covid-19“, kazao je Obradović.
Prema njegovim riječima, u prethodnom periodu su na ovom polju napravljeni značajni iskoraci kroz realizaciju projekata digitalizacije i prikupljanja katastarskih i drugih prostornih podataka, uspostave IT sistema za upravljanje i javni prikaz podataka, a stvoren je i formalni okvir za provođenje aktivnosti.