U Sarajevu otvoreni info pultevi o dualnom obrazovanju

0
893
Zlatan Dedić: Model dualnog obrazovanja može riješiti problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada

Udruženje poslodavaca FBiH implementira projekat ‘Promocija dualnog obrazpvanja putem pilot projekta i edukacije’ u partnerstvu sa Srednjom školom za saobraćaj i komunikacije Sarajevo, Srednjoškolskim centrom Vogošća, Javnom ustanovom Služba za zapošljavanje KS, sarajevskim općinama Novi Grad, Novo Sarajevo i Vogošća, te kompanijom Centrotrans Sarajevo.
Ovaj projekat, zajedno sa 19 lokalnih partnerstava, podržanih u okviru krovnog projekta ‘Lokalna partnerstva za zapošljavanje u BiH’, finansira Evropska unija sa četiri miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO), s ciljem prekvalifikacije skoro 2.000 nezaposlenih osoba i zapošljavanje najmanje njih 620 u 22 općine u BiH.
“Model dualnog obrazovanja je model srednjeg strukovnog obrazovanja, koje nudi obrazovanje na dva mjesta i to teorijski dio nastave koji bi se obavljao u školi i praktični, koji je predviđen da se odvija u kompanijama. Naš cilje je, prvenstveno, pokazati da ovakav model obrazovanja može riješiti problem neusklađenosti ponude i potražnje na tržištu rada. Postojeći obrazovni sistem proizvodi nekvalitetne kadrove koji, uglavnom, završavaju na birou za nezaposlene, a s druge strane su kompanije kojima nedostaje kompetentna radna snaga”, istekao je koordinator Projekta Zlatan Dedić.
U sklopu Projekta 12. decembra 2018. godine otvoreni su info pultevi u tri općine Kantona Sarajevo, odnosno u općinama Novo Sarajevo, Novi Grad i Vogošća, a sa ciljem informisanja svih članica lokalne zajednice i promovisanja modela dualnog obrazovanja.
“Mi kao lokalna zajednica aktivnim mjerama, različitim programima i projektima podržavamo rješenje problema nezaposlenosti. Nadam se da će dualni model obrazovanja zaživiti u punom kapacitetu, a u korist šire društvene zajednice”, kazao je načelnik Općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo.
Uspostavljanje info pulteva je prilika da se sazna o koristima dualnog obrazovanja za učenike, kompanije, škole i državu.
“Završetkom ovog projekta ne završava se saradnja sa Udruženjem poslodavaca FBiH već će se nastaviti putem razvoja lokalnog partnerstva, te će se formalizirati potpisivanjem odgovaraćujeg sporazuma. Podržavamo donošenje Zakona o dualnom obrazovanju na nivou kantona koji će sistemski riješiti ovu oblast”, istakao je pomoćnik načelnika za privredu i lokalni ekonomski razvoj Općine Novi grad Sarajevo Džemaludin Kahrović.
Cilj otvaranja info pulteva je sabiranje informacija o postojećim profilima strukovnih zanimanjima za koje se učenici mogu osposobljavati, odnosno potrebama poslodavaca za neophodna zanimanja. Na ovaj način stvorit će se sinergija između poslodavaca, obrazovnih i javnih ustanova za zapošljavanje, općina i nevladinog sektora.
“Neophodno nam je dualno obrazovanje i neophodna nam je edukacija svih zainteresovanih strana kako bismo riješili problem nezaposlenosti”, kazala je pomoćnica načelnika Općine Vogošća Dženana Bešlija.
Na info pultevima zainteresovane strane će moći dobiti informacije o dualnom modelu obrazovanja, kao i promotivne materijale – priručnike, letke i brošure, a Udruženje poslodavaca FBiH je izradilo i video spot i film edukacijskog karaktera.