U Sarajevu počela konferencija javnih službi zapošljavanja Jugoistočne Evrope

0
638
Muamer Bandić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH

Danas je u Sarajevu počela sa radom dvodnevna direktorska i ekspertska konferencija koja se održava u sklopu godišnjeg predsjedavanja Bosne i Hercegovine Centrom javnih službi zapošljavanja Jugoistočne Evrope (CPESSEC).
Prvi dan održava se konferencija direktora javnih službi zapošljavanja članica CPESSEC-a, a drugi dan je rezerviran za konferencija eksperata i Forum službi zapošljavanja o temi ‘Efikasnost aktivnih mjera zapošljavanja na tržištu rada’.
Konferenciju organizira Agencija za rad i zapošljavanje BiH uz podršku Vijeća za regionalnu saradnju (RCC), Austrijske ambasade u BiH, te u saradnji sa Projektom zapošljavanja mladih (YEP).
Na otvaranju konferencije, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Muamer Bandić podsjetio je kako je Agencija prije deset godina po prvi put predsjedavala Centrom javnih službi zapošljavanja Jugoistočne Evrope i to u trenutku kada su se negativni efekti globalne ekonomske krize uveliko počeli osjećati na tržištima rada naših država. Taj period će ostati upamćen po velikom broju otpuštenih radnika, velikom rastu stopa nezaposlenosti, ukidanju radnih mjesta i drastičnom padu industrijske proizvodnje, padu životnog standarda i drugim negativnim efektima.
“U godinama nakon toga smo na ovakvim konferencijama i bilateralnim susretima svi zajedno razgovarali o mjerama, programima, novinama u radu sa nezaposlenim osobama, a sve s ciljem da maksimalno ublažimo rastuću nezaposlenost na tržištima rada. Danas, deset godina kasnije, situacija je potpuno drugačija: nezaposlenost kontinuirano opada, zaposlenost raste. Broj nezaposlenih je manji za više od 100.000 osoba nego prije deset godina, a javne službe zapošljavanja su unaprijedile svoj sistem rada pa se danas godišnje zaposli između 130.000 i 140.000 osoba sa evidencije nazaposlenih. Prije deset godina taj broj je bio maksimalno 90.000 osoba“, rekao je Bandić.
Na konferenciji učestvuju predstavnici službi za zapošljavanje Bugarske, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Rumunije, Slovenije, Srbije i Turske, zatim predstavnici Vijeća za regionalnu saradnju, predstavnici Projekta zapošljavanja mladih, predstavnici entitetskih zavoda za zapošljavanje, zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH, te predstavnici kantonalnih službi zapošljavanja.
Centar javnih službi za zapošljavanje Jugoistočne Evrope (CPESSEC) osnovan je 2006. godine u Sofiji i trenutno broji 10 članica. Centar je pridonio razvoju saradnje među institucijama tržišta rada u regionu, potpisivanju brojnih bilateralnih sporazuma i jačanju kapaciteta članica Centra u upravljanju tržištima rada.