U Štokholmu održan Evropski regionalni sastanak WAPES-a

0
578
Na sastanku je prezentiran naredni plan aktivnosti WAPES-a (Foto: Arhiva)

U Štokholmu je juče i danas održan Evropski regionalni sastanak Svjetske asocijacije javnih službi zapošljavanja (WAPES) na kojima je aktivno učestvovala delegacija Agencije za rad i zapošljavanje BiH prevođena direktorom Muamerom Bandićem.
Na sastanku je prezentiran plan aktivnosti WAPES-a za drugu polovinu 2019. godine, te su usvojene smjernice za program rada u 2020. godini. U sklopu konferencije održana su dva bitna događaja: okrugli sto o temi inovacija u radu javnih službi zapošljavanja, te prezentacija dugoročne strategije WAPES-a sa fokusom na internu samoprocjenu.
Imajući u vidu da je Agencija za rad i zapošljavanje BiH u prethodnom periodu obavljala ulogu revizora rada WAPES-a, naše iskustvo je prezentirano na konferenciji.
WAPES je globalna platforma koju čine javne službe zapošljavanja država članica, a koja služi za razmijenu informacija s ciljem unaprijeđenja tržišta rada. Trenutno je oko 90 država dio WAPES-a.