Počinje anketa o turističkim aktivnostima građana BiH

0
420
Ankete o potrošnji u domaćinstvima provode se, svakih četiri ili pet godina

Agencija za statistiku BiH, u saradnji sa entitetskim zavodima za statistiku, provodi istraživanje o putovanjima građana Bosne i Hercegovine u periodu od 12. do 31. oktobra.
Svrha istraživanja ‘Turističke aktivnosti stanovnika BiH’ je prikupiti podatke o nacionalnom turizmu, odnosno o putovanjima stanovnika BiH starosti od 15 i više godina. Podaci iz Ankete služe za izračunavanje većeg broja statističkih indikatora koji predstavljaju značajan pokazatelj ekonomskog stanja u zemlji i doprinose izgradnji i razvoju modernog statističkog sistema i stvaranju pouzdane statistike.
Podaci za anketu prikupljaće se u dva vala. Prvi val obuhvata putovanja građana obavljena u periodu od januara do septembra 2019. godine. Za potrebe ovog istraživanja biće anketirano 5.650 slučajno odabranih domaćinstava, od kojih je 3.300 iz Federacije BiH, 1.700 iz Republike Srpske i 650 iz Brčko distrikta. Anketiranje će raditi anketno osoblje akreditirano od strane Agencije za statistiku BiH, Federalnog zavoda za statistiku i Republičkog zavoda za statistiku RS.
Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nosioce domaćinstava za aktivnu saradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i garantuju da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti ličnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe, saopćeno je iz Agencije za statistiku BiH.

OSTAVITE KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here