U Tuzli otvoren ured Grupacije poslodavaca TK pri UP FBiH

0
778
Ured su presijecanjem vrpce otvorili Adnan Smailbegović, Jakub Suljkanović i Ramiz Karić

U Tuzli je danas otvoren Ured Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona (TK) pri Udruženju poslodavaca u FBiH.
Ured su presijecanjem vrpce otvorili Jakub Suljkanović, premijer Tuzlanskog kantona, Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH i Ramiz Karić, predsjednik Grupacije poslodavaca TK pri UPFBiH.
Otvaranje Ureda Grupacije poslodavaca Tuzlanskog kantona pri Udruženju poslodavaca FBiH je korak više u opredjeljenje poslodavaca da organizirano djeluju i u saradnji sa institucijama vlasti na nivou kantona i gradova u Tuzlanskom kantonu , sindikatima i drugim partnerima rade na rasterećenju privrede i poboljšanju poslovnog ambijenta.
“Vlada Tuzlanskog kantona ima dobru saradnju sa poslodavcima i želimo tu saradnju i dalje razvijati. Želimo je podignuti na jedan viši nivo, naročito zbog činjenice da je u proteklih godinu dana privreda nekako pala u drugi plan, zbog izbornih i postizbornih tema koje su dominirale. Kao Vlada TK ćemo u najskorije vrijeme razmatrati zakon o poduzetničkim zonama koje će doprinijeti stvaranju boljeg ambijenta za kompletnu privredu“, istaknuo je premijer TK Suljkanović u obraćanju prisutnima.
Mladen Pandurević, direktor UP FBiH rekao je da je opredjeljenje Udruženja da konkretnim aktivnostima, u saradnji sa socijalnim partnerima predano radi na kreiranju kvalitetnijeg poslovnog okruženja.
“Ured kojeg danas otvaramo u Tuzli ide u pravcu realizacije našeg cilja da u svim kantonima u FBiH imamo urede grupacija Udruženja poslodavaca FBiH. UPFBiH ima jasno definirane ciljeve u pravcu rasterećenja privrede i poboljšanja poslovnog ambijenta“, kazao je Pandurević.
Ured Grupacije poslodavaca TK pri Udruženju poslodavaca FBiH nalazi se u Ulici ZAVNOBiH-a 13, Hotel ‘Tuzla’ u Tuzli.