UBBiH: Banke će davati olakšice građanima i firmama u otplati kredita

0
417
UBBiH: Otkloniti prepreka zbog kojih digitalizacija u bankarstvu nije moguća u punom kapacitetu

Udruženje banaka BiH je u intenzivnom kontaktu sa svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini, od kojih prikuplja podatke o privrednim granama i pojedincima koji su pogođeni krizom, u namjeri da bankama članicama omogući koordinaciju neophodnih aktivnosti usljed novonastale situacije uzrokovane pandemijom Covid-19.
Inicijalne mjere podrške koje će banke obezbijediti trajat će minimalno tokom perioda trajanja stanja nesreće, a dalje se mogu produžavati, ukoliko se vanredno stanje nastavi.
“Za pravna lica na raspolaganju će biti različite mjere određene u skladu sa individualnim potrebama klijenata. Sve kompanije koje su direktno pogođene krizom, kao i one gdje je utjecaj krize manji ili će naknadno nastati, imat će mogućnost podnošenja zahtjeva za neku od mjera olakšica. Realizaciju mjera banke će obavljati direktnom komunikacijom nadležnih bankarskih službenika, zaduženih za vođenje poslovnog odnosa sa klijentom – pravnim licem.
Kada su u pitanju fizička lica, banke će obezbijediti privremeni moratorij ili drugu posebnu mjeru na kreditne plasmane svim pojedincima koji su pogođeni nastalom situacijom (klijenti kojima su smanjenja primanja, ugrožena stabilnost primanja, te samim tim i kapacitet otplate kreditnog zaduženja)”, saopćeno je iz UBBiH.
Dodaje se da će se za fizička i pravna lica, mjere relaksacije odobravati po ubrzanoj proceduri i uz minimalnu dokumentaciju i učinit će se sve da maksimalno obezbijede mogućnost realizacije mjera i bez dolaska u banku.
Konkretne upute će biti dostupne na web stranicama banaka od 3. aprila, uključujući sve kanale komunikacije koji će se koristiti (telefon, mail, SMS, viber i sl), kako bi se povećao kapacitet i brzina obrade.
“Banke neće naplaćivati dodatne troškove u periodu mjera, niti naknade za modifikacije postojećih kredita”, navode iz UBBiH.