Ubrzati gradnju Prve transverzale u Sarajevu: Uskoro počinju radovi na tunelu Kobilja Glava

0
443
Gradnja Prve transverzale od primarnog je interesa za Kanton Sarajevo, rečeno je na prezentaciji

U Zavodu za planiranje razvoja Kantona Sarajevo danas je upriličena prezentacija projekta Prve transverzale kroz prostorno-plansku dokumentaciju KS kao i diskusija predstavnika Vlade KS, općina i nadležnih kantonalnih i federalnih organa o projektima na trasi ove gradske saobraćajnice.
Zajednički je stav da dinamika radova mora biti ubrzana, zbog čega su razmatrana najbolja zakonska rješenja koja bi otkočila procese koji u velikoj mjeri usporavaju gradnju transverzale od primarnog interesa za Kanton Sarajevo, te omogućila njenu nesmetanu realizaciju u budućnosti.
Trenutno se ruše objekti na prvoj dionici trase Prve transverzale, od Kranjčevićeve do ulice Braće Begić za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, odnosno koje je Zavod za izgradnju KS otkupio kroz pregovore s vlasnicima. Radove izvodi Direkcija za puteve KS, po odobrenju Općine Centar.
Radi se o tri objekta, a za rušenje još četiri objekta sutra bi trebala dati odobrenje Vlada KS. Općina Centar je pokrenula procese eksproprijacije za još četiri stambene jedinice na ovom lokalitetu, te će se o njima izjasniti na sastanku naredne sedmice.
Također, postoje preduslovi za početak radova na tunelu Kobilja Glava, za što su osigurana kreditna sredstva Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u iznosu od 27 miliona eura.
Kako je objašnjeno, preostala tri neriješena imovinsko-pravna predmeta na ovom lokalitetu ne sprečavaju izvođenje radova, jer se ne odnose na ulazni i izlazni portal tunela. Po pravilima EBRD-a, Direkcija može uvesti izvođače u pripremne radove, a tri sporna predmeta će se paralelno rješavati posredstvom Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose i suda.
Na inicijativu premijera KS Marija Nenadića, dogovoreno je da će Direkcija za puteve KS pripremiti Okvirni sporazum za gradnju Prve transverzale za period od četiri godine, koji će podrazumijevati odabir izvođača radova za taj period, i omogućiti da se, odmah nakon rješavanja svakog predmeta imovinsko-pravne prirode i izdavanja građevinskih dozvola, krene sa radovima bez čekanja na tenderske procedure izbora izvođača.
Premijer Nenadić je i ovom prilkom insistirao na konačnom uklanjanju svih objekata sa dijela transverzale od Krančevićeve ulice do kružnog toga kroz ulicu Halida Kajtaza, kao i gradnji Tunela, saopćeno je iz press službe Vlade KS.
Navedeni Sporazum razmatrat će Vlada Kantona Sarajevo na sutrašnjoj sjednici.