Učenici Ekonomske škole na praksi u BBI banci

0
225
Memorandumom je dogovoreno uključivanje učenika SEŠ-a u BBI program liderstva i izvrsnosti

Predsjednik Uprave BBI banke Amer Bukvić i direktorica sarajevske Srednje ekonomske škole (SEŠ) Amira Kadrispahić potpisali su danas memorandum o saradnji na implementaciji programa dualnog obrazovanja za smjer ‘Bankarski tehničar’.
Memorandumom je dogovoreno uključivanje učenika ove škole u BBI program liderstva i izvrsnosti u okviru kojeg će se takmičiti u pregovaranju, a najbolji i obavljati praksu u BBI banci.
“Uvjeren sam da će učenici kroz ovo partnerstvo i program Liderstva i izvrsnosti steći nova znanja i vještine koje će ih pripremiti i osposobiti za buduće ubrzano radno okruženje. U školama u svijetu praktikuje se aplikativno učenje i drago nam je da smo pokrenuli projekat koji će ovakav način učenja donijeti i u bh. obrazovne institucije. BBI program liderstva i izvrsnosti pokrenuli smo s ciljem da ukažemo na značaj razvoja određenih vještina kako u poslovnom svijetu tako i u svakodnevnom životu”, izjavio je Bukvić.
Direktorica Ekonomske škole naglasila je kako će saradnja sa BBI bankom unaprijediti odgojno-obrazovni proces.
“Već tri godine u našoj školi postoji smjer bankarski tehničar. Saradnjom sa BBI bankom učenici će dobiti priliku steći praktična znanja što je od neprocjenjive vrijednosti za njihove buduće kompetencije. Inače, naš program kompatibilan je sa programom Ekonomskog fakulteta, na kojem postoji i katedra za islamsko bankarstvo i nadamo se da ćemo ovaj smjeri, uskoro moći implemetirati i u našoj školi, ukoliko nadležne institucije daju saglasnost”, kazala je direktorica Kadrispahić.