Udio javnih nabavki u BDP-u BiH prošle godine porastao na 7,84 posto

0
1154
Dosadašnji direktor Agencije Vehabović razriješen na lični zahtjev

Vijeće mnistara BiH na današnjoj sjednici upoznato je s Izvještajem Agencije za javne nabavke BiH o dodijeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki u 2016. godini, koji u skladu s načelom tranparentnosti prikazuje potrošnju javnih sredstava u BiH.
Ukupno je 2.290 ugovornih organa registrirano za dostavljanje izvještaja u postupcima javnih nabavki u informacioni sistem ‘E-nabavke’. To je za 237 ugovornih organa ili 11,54 posto više u prošloj godini u odnosu na 2015. godinu, kada je bilo registriranih 2.053.
Ukupna vrijednost dodijeljenih ugovora u Bosni i Hercegovini u prošloj godini iznosila je 2.382.987.203,21 KM, što je povećenje za 914.704.912,73 KM ili 62,3 posto u odnosu na 2015. godinu.
Istovremeno je u odnosu na godinu ranije povećan i ukupan broj dodijeljenih ugovora za 47.455 ugovora ili 45,02 posto i iznosio je 152.867. Prema predmetu nabavke, najviše ugovora odnosi se na robe i to 53,18 posto, a slijede usluge sa 16,47 posto.
Udio javnih nabavki u ukupnom nominalnom BDP-u prošle godine iznosio je 7,84 posto, što je povećanje u odnosu na 2015. godinu kada je iznosio 5,02 posto.