Udio kineske valute u svjetskim deviznim rezervama mogao bi do 2020. dostići 10 posto

0
1165
Guverner Softić u Budimpešti na sastanku guvernera centralnih banaka zemalja 16+1 - Kina i CEEC

Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH) dr Senad Softić učestvuje na sastanku guvernera centralnih banaka zemalja 16+1 – Kina i CEEC (srednja i istočna Evropa), koji se održava 9. i 10. novembra u Budimpešti (Mađarska).
Rad na sastanku odvija se u tri okrugla stola, sa temama: makroekonomski razvoj ekonomija zemalja 16+1, uloga investicija u renminbiju (kineska valuta – Yuan) u procesu upravljanju deviznim rezervama, te saradnja između centralnih banaka zemalja 16+1.
Diskusija je pokazala da su ekonomska kretanja u regiji Centralne i Istočne Evrope trenutno pozitivna, te da mnoge zemlje pokazuju znake ekonomskog opravka koji se iskazuje u smanjenju stopa nezaposlenosti koje su u nekim državama smanjene na nivo od prije globalne finansijske krize. Ipak, naglašeno je da se moraju pažljivo pratiti rizici, poput moguće eskalacije globalnih trgovačkih sukoba.
Guverner Softić je naglasio da je, upravo zbog takvih rizika, neophodno kontinuirano jačati proces saradnje i razmjene podataka između centralnih banaka, posebno imajući u vidu povezanost ekonomija i bankarskih grupacija koje djeluju u više država, uz dalje aktivnosti na jačanju finansijske stabilnosti, kako bi se prevenirali i ublažili potencijalni finansijski rizici.
Pored rasprava o ekonomskim kretanjima i saradnje među centralnim bankama regiona, veliku pažnju je privukao okrugli stol o postepenom jačanju učešća kineskog renmibija u deviznim rezervama mnogih zemalja. Prema predviđanjima asset menadžera, očekuje se da bi do 2020. godine udio remnibija u svjetskim deviznim rezervama mogao doseći 10% od ukupne mase koja je na kraju drugog kvartala 2018. godine iznosila 11,5 triliona USD, odnosno 13% ukupnog svjetskog BDP-a.
Zemlje koje, pored Bosne i Hercegovine, sudjeluju u ovoj platformi su Kina i 11 zemalja članica EU – Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Mađarska, Latvija, Litva, Poljska, Rumunjska, Slovačka i Slovenija, te još četiri evropske zemlje izvan EU – Albanija, Makedonija, Crna Gora i Srbija. Domaćini konferencije su centralne banke Mađarske i Narodne Republike Kine.